Syariah

sya.ri.ah

[kbbi] n/Isl/ hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadist
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariah
---
Insyaa Allah pola pikir yang kami tanamkan senantiasa bergerak diatas akad dan asas-asas syariat Islam